dahlia

dahlia Necklace
  • dahlia Necklace

dahlia Necklace

PIR-16665-PT900

Platinum / Yellow Gold / SAKURAGOLD™ / Diamonds / Rubies / Yellow Sapphaires

£343,000

About TASAKI at Home

  • dahlia Necklace
  • dahlia Necklace
  • dahlia Earrings
  • dahlia double finger Ring